x
Cuddio'r dudalen

Arholiadau

Cartŵn o fỳlb golau gydag wyneb yn gwenu

Ar adegau gwahanol yn ystod dy addysg, byddi di’n sefyll arholiadau i fesur dy gynnydd ac i gael cymwysterau sydd yn caniatáu i ti fynd ymlaen i wneud pethau eraill. Mae rhai pobl yn poeni ac yn bryderus am hyn, ond mae yna bethau gallet ti ei wneud i helpu ti i baratoi ac i deimlo’n well.

Os wyt ti eisiau gwybod mwy am baratoi ar gyfer arholiadau neu os wyt ti’n poeni am dy ganlyniadau,, gallet ti geisio siarad ag oedolyn fedri di ymddiried ynddynt neu gysylltu gyda ni ar linell gymorth Meic. 

Gallet ti hefyd edrych ar un o’r gwasanaethau isod am wybodaeth neu gymorth:

Mae yna lawer o flogiau ar Meic. Dyma rhai ohonynt sydd yn edrych ar arholiadau: