x
Cuddio'r dudalen

Canlyniadau Lefel A – Da Neu Ddrwg – Beth Nesaf?

Wyt ti’n derbyn canlyniadau Lefel A yr wythnos hon? Ydy’r lefelau pryder yn uchel wrth i ti ddisgwyl am ganlyniad dwy flynedd o waith yn yr ysgol neu goleg?

.

Os yw dy ganlyniadau yn well neu’n waeth nag yr oeddet ti wedi’i ddisgwyl, mae Meic yma i helpu gydag ychydig o gyngor. Rydym yn edrych ar opsiynau Prifysgol os yw’r canlyniadau’n wahanol i’r hyn disgwyliwyd. Byddem yn trafod ail-eistedd, yn edrych ar opsiynau gwahanol i’r brifysgol a ble i gael cyngor.

het graddio erthygl Lefel A

Mynd i’r Brifysgol?

Bydd y brifysgol ti wedi’i ddewis yn cael y canlyniadau gan UCAS, fydd yn eu cael yn awtomatig gan y bwrdd arholi. Ond os yw’r canlyniadau yn well neu’n waeth nag yr oeddet ti wedi’i ddisgwyl, efallai byddai’n syniad meddwl am opsiynau gwahanol.

Efallai bod yna gwrs arall roeddet ti yn awyddus i wneud ond heb wneud cais amdano am nad oeddet ti’n meddwl y byddet ti’n cael y canlyniadau cywir. Os wyt ti wedi gwneud yn well nag yr oeddet ti wedi’i ddisgwyl, ac rwyt ti am ystyried newid cyrsiau, yna edrycha ar wasanaeth Addasiad UCAS.

Pethau wedi mynd yn waeth nag yr oeddet ti wedi’i obeithio? Fe ddylet ti gysylltu â’r brifysgol o hyd i weld os yw’n bosib cael lle. Os ddim, ac rwyt ti’n benderfynol o fynd i’r Brifysgol, yna cysyllta â’r broses clirio UCAS. Cei wybod os oes cyrsiau neu Brifysgolion eraill yn agored i ti.

Yn benderfynol ar yrfa benodol ac angen cael gradd benodol i gyflawni hynny? Yna efallai bydd rhaid ail-eistedd dy Lefel A. Dim ond unwaith y flwyddyn gellir eistedd Lefelau A felly bydd rhaid disgwyl tan fis Mehefin nesaf i’w heistedd eto. Darllenwch gyngor ail-eistedd arholiadau ar TheMix.

gweithiwr erthygl Lefel A

Ystyried opsiynau eraill

Nid y brifysgol yw’r unig opsiwn sydd yn agored i ti. Efallai dy fod di wedi cael y graddau oedd ei angen ond wedi newid dy feddwl am fynd i’r brifysgol. Efallai nad wyt ti wedi llwyddo i gael y graddau oedd ei angen i wneud y cwrs delfrydol. Edrycha ar dy opsiynau eraill, fel prentisiaeth, Twf Swyddi Cymru neu gyflogaeth. Lle da i gychwyn bydda wneud apwyntiad i weld Cynghorydd Gyrfa i drafod yr opsiynau gorau i ti. Mae gan Gyrfa Cymru adran Ble Nesaf? ar eu gwefan yn edrych ar yr holl opsiynau sydd yn agored i ti yn dilyn dy arholiadau.

pier ymlacio erthygl Lefel A

Paid digalonni

Efallai nad yw pethau wedi digwydd yn y ffordd roeddet ti wedi’i obeithio, ond paid gadael i hyn dy drechu. Gwna’r penderfyniad i symud ymlaen o hyn ac edrych tuag at y dyfodol gyda meddylfryd positif. Paid teimlo’n isel am ba mor ddrwg yr aeth pethau. Bydda’n rhagweithiol wrth wneud penderfyniadau am y camau nesaf. Efallai ei fod yn teimlo fel ddiwedd y byd nawr, ond ti sydd yn rheoli’r hyn sydd yn digwydd nesaf. Edrycha ar rai o’r tudalennau yma i helpu ti i ymlacio.

Galwa Meic

Os wyt ti wir yn cael trafferth derbyn pethau, ac yn parhau i ddigalonni, yna cysyllta gyda’r llinell gymorth Meic ar y ffôn, neges testun, neu neges sydyn a sgwrsia gydag un o’n cynghorwyr cyfeillgar. Gallem helpu ti i ddeall pethau a dy osod ar y llwybr cywir unwaith eto.

Mae Meic yn llinell gymorth, gwybodaeth ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc 0 i 25 oed yng Nghymru. Rydym yn agored o 8am i hanner nos, 7 diwrnod yr wythnos. Mae posib cysylltu ar y ffôn (080880 23456), neges testun (84001) ac ar y we yn rhad ac am ddim.