x
Cuddio'r dudalen

Gofalu Am Iechyd Meddwl Yn Ystod Arholiadau

Mae arholiadau ymhob man ar hyn o bryd a gall fod yn gyfnod anodd iawn i rai. Mae Meic yma i helpu wrth gyhoeddi gwybodaeth ddefnyddiol dros yr wythnosau nesaf i helpu ti i ymdopi a pharatoi. Os ydy pethau’n profi’n rhy anodd yna gallet ti gysylltu â Meic ar y manylion ar waelod yr erthygl hon.

(This article is also available in English – To read this content in English click here)


Mae siarad yn bwysig iawn pan ddaw at straen arholiadau ac iechyd meddwl. Ysgrifennodd yr ymgyrch ymwybyddiaeth iechyd meddwl ieuenctid All My Strength flog i Meic ar y pwnc cwpl flynyddoedd yn ôl, ac mae’r cyngor yn berthnasol hyd heddiw:

Mae cyfnod yr arholiadau yn un pan fydd llawer o bobl ifanc yn teimlo straen a phanig. Mae’n bwysig iawn i gymryd yr amser i edrych ar ôl ein hunain a’r bobl o’n cwmpas. Mae arholiadau yn bwysig, ond mae iechyd meddwl yn bwysicach.

Siarad, siarad, siarad

Mae siarad yn bwysig i gael rhyddhad o straen. Cymera saib o’r astudio i siarad gyda ffrindiau am sut yr wyt ti’n ymdopi. Mae fentio gyda phobl yn yr un sefyllfa â thi yn ffordd dda i gael gwared ar y teimlad o rwystredigaeth. Rhanna dy strategaethau i gael gwared ar y straen ac ymlacio. Sicrha bod dy ffrindiau yn deall y gallant siarad gyda thi os ydynt dan straen a’r nerfau’n ormod. Dangosa dy fod di’n gefnogol ohonynt!

Mae straen arholiadau yn normal

Pan fydd pawb yn teimlo straen a blinder, mae’n hawdd anghofio am y rhai sydd yn dioddef o bryder cronig ac yn gorfod delio gyda rhywbeth hollol wahanol i’r teimladau cyfnod byr yma. Oherwydd hyn, mae’n gyfnod hawdd i fethu’r arwyddion o salwch meddwl. Mae’n bwysig peidio cymharu straen arholiadau i bryder fel salwch meddwl. Nid yw’r ddau beth yr un peth. Os wyt ti’n dioddef o straen arholiadau, mae’r teimladau yma yn normal, ac rwyt ti’n berffaith iawn.

Gwahanu salwch meddwl a straen

Dylai salwch meddwl barhau i fod yn flaenoriaeth i weithwyr iechyd meddwl proffesiynol a gweithwyr cefnogol, ac angen ei gydnabod ar wahân i straen arholiadau. I’r mwyafrif, fel arfer, mae’r straen yn diflannu’n syth ar ôl i’r arholiadau ddod i ben, ond yn y cyfamser mae’r rhai sydd â gwir angen yn gorfod rhannu’r rhestr aros hir i weld doctor neu gynghorwr.

Mae hefyd yn rhwystredig ac yn fychanol iawn dweud wrth berson ifanc gyda phryder bod y meddyliau negyddol yma yn ganlyniad straen arholiadau. Mae rhai pobl mewn perygl ac ni ellir fforddio cyfaddawdu’u rhwydwaith cefnogol.

Cymera ychydig o amser i siarad, cofia fod straen arholiadau yn rhywbeth dros dro, a phaid anghofio gofalu am dy iechyd meddwl yng nghanol y cyfnod prysur yma!

Galwa Meic

Os wyt ti’n poeni am dy iechyd meddwl, neu yn teimlo straen neu bryder, ac eisiau gwybod ble gallet ti chwilio am gefnogaeth yna cysyllta â Meic. Gallem helpu ti i gael at y cymorth sydd ei angen. Am gyngor a gwybodaeth bellach siarada gydag un o’n cynghorwyr cyfeillgar.

Mae Meic yn llinell gymorth gwybodaeth ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc 0-25 yng Nghymru. Rydym yn agored 8yb tan hanner nos, 7 diwrnod yr wythnos. Mae posib cysylltu am ddim ar y ffôn (080880 23456), neges testun (84001) neu sgwrsio ar-lein.

Dyma erthyglau eraill sydd wedi’u cyhoeddi yn ystod yr ymgyrch arholiadau Meic. Bydd mwy yn cael eu hychwanegu fel mae’r ymgyrch yn parhau:

Dyma Fy Stori Arholiadau

Cyngor Adolygu Arholiadau

6 Ffordd i Leihau Straen Arholiadau

Coda’r Meic: Ofn Ffaelu Arholiadau

Bywyd Yn Dilyn Arholiadau – Stori Alice

Canlyniadau Arholiadau – Sut i Ymdopi?