x
Cuddio'r dudalen
instagram icon
chat offline

Sgwrs Ar-lein

Cychwyn sgwrs byw

Croeso i Meic

Meic ydy’r gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru. I ddarganfod beth sy’n digwydd yn dy ardal leol neu am help i ymdrin â sefyllfa anodd, bydd Meic yn gwrando pan na fydd unrhyw un arall yn gwneud. Nid ydym yn barnu a byddem yn helpu wrth roi gwybodaeth, cyngor defnyddiol a’r gefnogaeth sydd ei angen arnat i wneud newid.

Coda’r Meic: Teimlo Fel Bachgen a Merch


Mae Morgan yn ystyried eu hunaniaeth rhyw, ac yn meddwl…

Parhau i Ddarllen

Gyrra WhatsApp! Ffordd Newydd i Gysylltu â Meic


Mae ffordd newydd i ti ymestyn allan a chysylltu â…

Parhau i Ddarllen

Newydd i Meic? Canllaw i Wybodaeth, Cyngor ac Eiriolaeth


Wyt ti’n newydd i’n llinell gymorth, ac wyt ti’n ansicr…

Parhau i Ddarllen

Sut Mae Meic Yn Helpu Gyda Dy Hawliau!


Wyt ti’n cael trafferth cael dy glywed, dy gymryd o…

Parhau i Ddarllen