x
Cuddio'r dudalen

Sgwrsio ar y we

Clicia yma


Defnyddia'r sgwrs ar-lein i siarad â rhywun am unrhyw beth hoffet.

chat online

Croeso i Meic

Meic ydy’r gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru. I ddarganfod beth sy’n digwydd yn dy ardal leol neu am help i ymdrin â sefyllfa anodd, bydd Meic yn gwrando pan na fydd unrhyw un arall yn gwneud. Nid ydym yn barnu a byddem yn helpu wrth roi gwybodaeth, cyngor defnyddiol a’r gefnogaeth sydd ei angen arnat i wneud newid.

Poeni am Amherffeithrwydd: Dysmorffia’r Corff a Ti


Mae’n gwbl normal i rywun boeni am y ffordd maent…

Parhau i Ddarllen

Coda’r Meic: Sut Ydw i’n Gwybod Pa Swydd Dwi Eisiau?


Mae Dewi yn meddwl am ei ddyfodol ac yn poeni…

Parhau i Ddarllen

Sut i Greu Argraff Mewn Cyfweliad am Swydd


Ar ôl creu CV gwych, rwyt ti wedi cael cyfweliad…

Parhau i Ddarllen

Sut i Greu CV Gwych sy’n Sefyll Allan


Os wyt ti’n chwilio am waith rhan amser dros yr…

Parhau i Ddarllen