x
Cuddio'r dudalen

Sgwrsio ar y we

Clicia yma


Defnyddia'r sgwrs ar-lein i siarad â rhywun am unrhyw beth hoffet.

chat online

Croeso i Meic

Meic ydy’r gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru. I ddarganfod beth sy’n digwydd yn dy ardal leol neu am help i ymdrin â sefyllfa anodd, bydd Meic yn gwrando pan na fydd unrhyw un arall yn gwneud. Nid ydym yn barnu a byddem yn helpu wrth roi gwybodaeth, cyngor defnyddiol a’r gefnogaeth sydd ei angen arnat i wneud newid.

Arholiad Wedi Mynd Yn Ddrwg? Sut i Deimlo’n Well Ar Ôl Prawf Anodd


Rwyt ti newydd orffen arholiad a phethau ddim wedi mynd…

Parhau i Ddarllen

Dewch i Ni Symud Mwy er Lles Ein Hiechyd Meddwl


Mae bod yn actif yn yr awyr agored yn gallu…

Parhau i Ddarllen

9 Ffordd i Gael Hwyl Wrth Gadw’n Actif


Nid yw bod yn actif yn golygu mynd i’r ganolfan…

Parhau i Ddarllen

5 Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Cymru


Cymru, gwlad o fryniau tonnog ac arfordiroedd dramatig. Nid yn…

Parhau i Ddarllen