x
Cuddio'r dudalen

Sgwrsio ar y we

Clicia yma


Defnyddia'r sgwrs ar-lein i siarad â rhywun am unrhyw beth hoffet.

chat online
chat online

Croeso i Meic

Meic ydy’r gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru. I ddarganfod beth sy’n digwydd yn dy ardal leol neu am help i ymdrin â sefyllfa anodd, bydd Meic yn gwrando pan na fydd unrhyw un arall yn gwneud. Nid ydym yn barnu a byddem yn helpu wrth roi gwybodaeth, cyngor defnyddiol a’r gefnogaeth sydd ei angen arnat i wneud newid.

twitter icon

Pa mor wybodus wyt ti am ryw?


Sgroliwch i lawr am yr atebion! – – – Mae…

Parhau i Ddarllen

Safleoedd Tawelu


Mae angen i bawb gymryd seibiant. Beth bynnag sy’n digwydd…

Parhau i Ddarllen

Beth yw cyfrinachedd?


Mae Meic yn wasanaeth cyfrinachol. Gad i ni siarad am…

Parhau i Ddarllen

Rwy’n pryderu am ffrind ar Facebook


“Mae fy ffrind wedi bod yn postio pethau sy’n peri…

Parhau i Ddarllen