x
Cuddio'r dudalen

Sgwrsio ar y we

Clicia yma


Defnyddia'r sgwrs ar-lein i siarad â rhywun am unrhyw beth hoffet.

chat online
chat online

Croeso i Meic

Meic ydy’r gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru. I ddarganfod beth sy’n digwydd yn dy ardal leol neu am help i ymdrin â sefyllfa anodd, bydd Meic yn gwrando pan na fydd unrhyw un arall yn gwneud. Nid ydym yn barnu a byddem yn helpu wrth roi gwybodaeth, cyngor defnyddiol a’r gefnogaeth sydd ei angen arnat i wneud newid.

twitter icon

Bydd Rhywun, Yn Rhywle Yn Teimlo Fel Hyn Nawr. Cofiwch bod wastad #RhywunArDyOchr. fb.me/3GKHdRpl9

Last week

Sut i Ymdopi Gyda Bwlio


Mae bwlio yn brofiad hunllefus. Er ei fod yn ymddygiad…

Parhau i Ddarllen

Cystadleuaeth: Mae Bwlio Yn Fusnes Pawb


Mae Bwlio Yn Fusnes Pawb Dyna’r neges ar gyfer wythnos…

Parhau i Ddarllen

Sut i Oroesi Blwyddyn Gyntaf Yn Y Brifysgol


Ymddangosodd yr erthygl hon ar theSprout.co.uk yn wreiddiol Mae’r flwyddyn…

Parhau i Ddarllen

Rhywun ar dy ochr di os wyt ti’n mynd trwy newid


Mae mis Medi yn gyfnod o newid sy’n gallu bod…

Parhau i Ddarllen