x
Cuddio'r dudalen

Sgwrsio ar y we

Clicia yma


Defnyddia'r sgwrs ar-lein i siarad â rhywun am unrhyw beth hoffet.

chat online

Croeso i Meic

Meic ydy’r gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru. I ddarganfod beth sy’n digwydd yn dy ardal leol neu am help i ymdrin â sefyllfa anodd, bydd Meic yn gwrando pan na fydd unrhyw un arall yn gwneud. Nid ydym yn barnu a byddem yn helpu wrth roi gwybodaeth, cyngor defnyddiol a’r gefnogaeth sydd ei angen arnat i wneud newid.

Canllaw i Anhwylderau Bwyta a Ble i Gael Cymorth


Mae anhwylderau bwyta yn gyflyrau iechyd meddwl cymhleth a all…

Parhau i Ddarllen

Deall ADHD a’r Cymorth sydd ar Gael


Mae ADHD yn ffordd fer i ddweud Anhwylder Diffyg Canolbwyntio…

Parhau i Ddarllen

Cyngor Sut i Wneud Ffrindiau mewn Ardal Wledig


Gall byw mewn ardal wledig yn bell o bob man…

Parhau i Ddarllen

Blacmel Rhywiol a Phorn Dial – Beth os yw’n Digwydd i Ti


Mae nifer ohonom yn hoff o sut mae technoleg yn…

Parhau i Ddarllen