x
Cuddio'r dudalen

Sgwrsio ar y we

Clicia yma


Defnyddia'r sgwrs ar-lein i siarad â rhywun am unrhyw beth hoffet.

chat online
chat online

Croeso i Meic

Meic ydy’r gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru. I ddarganfod beth sy’n digwydd yn dy ardal leol neu am help i ymdrin â sefyllfa anodd, bydd Meic yn gwrando pan na fydd unrhyw un arall yn gwneud. Nid ydym yn barnu a byddem yn helpu wrth roi gwybodaeth, cyngor defnyddiol a’r gefnogaeth sydd ei angen arnat i wneud newid.

twitter icon

Casáu bodolaeth arholiadau


Mae hi’n adeg honno’r flwyddyn eto; straen, pwysau a phryder….

Parhau i Ddarllen

Ymdopi â Straen Arholiadau


Nid yw straen yn beth pleserus, yn ddefnyddiol nac yn…

Parhau i Ddarllen

Sut i Ymdopi Gyda Bwlio


Mae bwlio yn brofiad hunllefus. Er ei fod yn ymddygiad…

Parhau i Ddarllen

Pam dylet ti siarad â Meic?


A beth sy’n digwydd pan fyddi di?

Parhau i Ddarllen