x
Cuddio'r dudalen

Sgwrsio ar y we

Clicia yma


Defnyddia'r sgwrs ar-lein i siarad â rhywun am unrhyw beth hoffet.

chat online

Croeso i Meic

Meic ydy’r gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru. I ddarganfod beth sy’n digwydd yn dy ardal leol neu am help i ymdrin â sefyllfa anodd, bydd Meic yn gwrando pan na fydd unrhyw un arall yn gwneud. Nid ydym yn barnu a byddem yn helpu wrth roi gwybodaeth, cyngor defnyddiol a’r gefnogaeth sydd ei angen arnat i wneud newid.

twitter icon

Camdriniaeth Ddomestig a Thrais Rhywiol – Dweud “DIM MWY”


Camdriniaeth ddomestig a thrais rhywiol – mae siarad amdano yn…

Parhau i Ddarllen

‘Misogyny’ – Ymladd yn Erbyn Casineb


Efallai dy fod di wedi clywed y gair ‘misogyny’ yn…

Parhau i Ddarllen

Dathlu Bod Yn Sengl Ar Ddydd Santes Dwynwen a San Ffolant


Wyt ti’n teimlo pwysau i fod mewn perthynas ar ddydd…

Parhau i Ddarllen

Cael Prawf STI a Chondomau Am Ddim


Mae STI yn golygu Heintiau a Drosglwyddir yn Rhywiol, sef…

Parhau i Ddarllen