x
Cuddio'r dudalen

Sgwrsio ar y we

Clicia yma


Defnyddia'r sgwrs ar-lein i siarad â rhywun am unrhyw beth hoffet.

chat offline

Croeso i Meic

Meic ydy’r gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru. I ddarganfod beth sy’n digwydd yn dy ardal leol neu am help i ymdrin â sefyllfa anodd, bydd Meic yn gwrando pan na fydd unrhyw un arall yn gwneud. Nid ydym yn barnu a byddem yn helpu wrth roi gwybodaeth, cyngor defnyddiol a’r gefnogaeth sydd ei angen arnat i wneud newid.

twitter icon

Deall Treth Incwm, Yswiriant Gwladol a Thaliadau Eraill


Pan fyddi di’n gweithio ac yn cael cyflog dros swm…

Parhau i Ddarllen

Cyngor Prynu’n Glyfar


Gyda chostau popeth yn cynyddu, mae deall sut i wario…

Parhau i Ddarllen

APR Beth? Deall Benthyca


Mae’n gallu bod yn anodd deall benthyca os wyt ti’n…

Parhau i Ddarllen

Dyled Dda, Dyled Ddrwg a Chael Help


Fel rhan o’n Hymgyrch Argyfwng Costau Byw rydym yn edrych…

Parhau i Ddarllen