x
Cuddio'r dudalen

Adborth

Gadael adborth i Meic

Beth wyt ti’n ei feddwl am Meic? Rhanna dy farn gyda ni am y gwasanaeth. Rydym eisiau gwybod os wyt ti’n meddwl bod rhywbeth yn wych neu os oes unrhyw beth y gallwn ei wella. Nid oes angen i ti roi dy enw, manylion cyswllt nac unrhyw fanylion personol eraill oni bai dy fod am i ni gysylltu’n ôl.

Adborth

Ysgrifenna dy neges yn y blwch isod.

1. Dy Neges

2. Wyt ti am wybod sut rydyn ni'n defnyddio'r adborth hwn?

Trwy ddewis 'ydw' a rhoi dy fanylion i ni, ni fydd dy adborth bellach yn hollol gyfrinachol. Galli ddod i wybod mwy am hyn yma:

('Does dim rhaid i ti roi dy fanylion cyswllt, ond os byddi'n gwneud hynny, byddwn yn eu cadw'n ddiogel, ac fel arfer, ni fyddwn yn eu rhannu ag unrhyw un arall. Yr unig adeg y bydd angen i ni rannu manylion cyswllt yw os byddwn yn credu bod plentyn neu berson ifanc dan 18 oed mewn perygl sylweddol, neu os yw bywyd oedolyn mewn perygl. Os bydd angen inni rannu dy fanylion ag asiantaeth arall, byddwn bob amser yn ceisio cadw mewn cysylltiad â thi fel dy fod yn gwybod beth sy'n digwydd).

3. DY FANYLION CYSWLLT

Enw:

E-bost:

Ffôn:

Bydd rhywun o MEIC yn cysylltu â thi o fewn 3 diwrnod i drafod dy sylwadau.

Yes, I understand the terms & conditions

Eraill:

Cwsmer Cudd

Canlyniad