x
Cuddio'r dudalen

Am Meic

Angen gwybodaeth? Angen cyngor? Hoffet ti gael rhywun i’th Gefnogi?

Cysyllta â Meic.

Meic ydy’r gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru.

O ddarganfod beth sydd yn digwydd yn dy ardal leol i helpu ymdrin â sefyllfa anodd, bydd Meic yn gwrando pan nad oes neb arall. Ni fyddem yn barnu a byddem yn helpu drwy roi gwybodaeth, cyngor defnyddiol a’r gefnogaeth sydd ei angen i wneud newid.

Cysyllta â ni yn Gymraeg neu’n Saesneg – dy ddewis di! Rydym yn agored 8yb i ganol nos, 7 diwrnod yr wythnos. Gall cysylltu â ni ar y ffôn, e-bost, neges testun SMS neu neges wib. Mae Meic yn gyfrinachol, yn ddienw, am ddim ac yma i ti

Meic – Rhywun sydd yno i ti

Rhadffôn: 080880 23456
Neges Testun: 84001
IM/sgwrsio ar y we: www.meic.cymru