x
Cuddio'r dudalen

Cefnogi eraill

Cartŵn o gwmwl glas gydag wyneb ansicr a haul melyn y tu ôl iddo'n gwenu.

Weithiau, mae’r bobl o dy gwmpas, fel ffrindiau neu deulu, yn gallu stryglo gyda’u hiechyd meddwl.

Mae’n gallu bod yn anodd cefnogi rhywun sydd yn stryglo, ac weithiau mae posib na fyddi di’n siŵr sut i helpu yn y ffordd orau.

Os wyt ti’n poeni am iechyd meddwl rhywun arall ac yn chwilio am gymorth, gallet ti geisio siarad ag oedolyn fedri di ymddiried ynddynt neu gysylltu gyda ni ar linell gymorth Meic. 

Gallet ti hefyd edrych ar un o’r gwasanaethau isod am wybodaeth neu gymorth:

Mae yna lawer o flogiau ar Meic. Dyma rhai ohonynt sydd yn edrych ar ffyrdd i helpu ti i gefnogi rhywun gyda’u hiechyd meddwl: