x
Cuddio'r dudalen

Seiberfwlio: Stop Siarad Cefnogi

Mae’r wythnos hon yn Wythnos Gwrth-fwlio 2018 ac rydym yn cynnal ymgyrch drwy’r wythnos yma ar Meic gydag erthyglau a fideos ar y pwnc. Edrycha ar y dolenni i’n herthyglau eraill  ar waelod yr erthygl yma wrth iddynt ymddangos yn ystod yr wythnos.

To read this article in English click here.

Stop Siarad Cefnogi

Dewis Parch

Wythnos Gwrth-fwlio 2018

Eleni mae’r Anti-Bullying Alliance (y bobl sy’n gyfrifol am Wythnos Gwrth-fwlio) yn cynnal y diwrnod gwrth-seiberfwlio ‘Stop Speak Support‘ ar 15fed Tachwedd (heddiw os wyt ti’n darllen hwn ar y diwrnod mae’n cael ei gyhoeddi!)

Giph scared USB for stop speak support article

Pam cynnal y diwrnod yma?

Mae ‘Stop Speak Support’ yn cael ei gefnogi gan y Royal Foundation a’r Royal Cyberbullying Taskforce, gyda’r bwriad o amlygu’r broblem o seiberfwlio. Yfory, byddem yn rhannu cyngor Meic yn ein herthygl 10 Ffaith a Chymorth Seiberfwlio. Tyrd yn ôl bryd hynny i ddarganfod mwy.

Mae yna gynyddiad mawr wedi bod yn y nifer o blant a phobl ifanc sy’n chwilio am help gyda seiberfwlio. 88% dros gyfnod o 5 mlynedd (cyfeirnod). Gyda chynyddiad o’r fath mae’n gwneud synnwyr i ni edrych ar ffyrdd i daclo seiberfwlio a cheisio gwneud i bobl feddwl mwy cyn postio pethau ar-lein.

Beth ydy Stop Speak Support?

Cafodd ‘Stop Speak Support’ ei lansio yn 2017 fel cod ymddygiad i blant a phobl ifanc. Roedd yna animeiddiadau ac adnoddau ar gael gyda’r bwriad o newid ymddygiad ar-lein. Eleni, mae’r ymgyrch wedi cael ei chynnwys fel rhan o Wythnos Gwrth-Fwlio, yn cael diwrnod arbennig ei hun.

Dehongli’r cod

Stop – stopia i feddwl cyn i ti gymryd rhan yn unrhyw beth ar-lein. Cyn i ti bwyso’r botwm hoffi neu rannu yna, ystyried y peth o ddifrif. Ydy hyn yn negyddol? Oes yna ochr arall i’r stori yma? Pa mor deg ydyw? Dilyna rheolau’r wefan cyfryngau cymdeithasol rwyt ti’n ei ddefnyddio.

Siarad – Dweud wrth rywun am unrhyw beth sydd yn dy boeni di ar-lein. Siarada gydag oedolyn gallet ti ymddiried ynddynt. Defnyddia’r camau adrodd sydd ar y llwyfan cyfryngau cymdeithasol. Siarada gyda ni yma ym Meic, y llinell gymorth Eiriolaeth a Gwybodaeth Genedlaethol i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Gallem helpu ti i gael at yr help sydd ei angen arnat.

Cefnogi – Cefnoga’r rhai sydd yn cael eu bwlio gyda neges gefnogol a phositif. Anoga nhw i siarad gyda rhywun gallan nhw ymddiried ynddynt, fel rhiant, aelod o’r teulu neu athro. Tynna eu sylw oddi ar y seiberfwlio gan wneud pethau eraill, treulia amser gyda nhw oddi ar y we.

Beth fedri di ei wneud?

Maent yn gofyn i blant a phobl ifanc i rannu a dilyn y cod ar Ddiwrnod ‘Stop Speak Support’. Os wyt ti eisiau rhannu ychydig o bethau hwyl ar dy gyfryngau cymdeithasol cer draw i wefan ‘Stop Speak Support’. Mae yna giphs hwyl i’w rhannu neu gallet ti rannu’r fideo animeiddiad doniol yn edrych ar ‘What to do in the event of a banter escalation scenario‘. Neu gallet ti rannu’r erthygl hon rwyt ti’n ei ddarllen nawr, ymwela â’n tudalen Facebook neu Twitter a chlicia ar y post sy’n cyfeirio at yr erthygl yma i’w hoffi, rhannu neu adael sylwad arno.

Helpa dy rieni i’th gefnogi

Er bod rhieni/gwarchodwyr yn hoffi i ti feddwl eu bod yn gwybod popeth, nid dyma’r gwir (Shh! Paid dweud ein bod wedi datgelu hynny)! Os wyt ti’n meddwl y gallan nhw ddysgu ychydig mwy am seiberfwlio a phethau i wneud â’r rhyngrwyd yna beth am eu cyfeirio’n graff at wefan Internet Matters. Mae yna Hwb Cyngor Seiberfwlio yn rhoi gwybodaeth am sut i gefnogi eu plant yn y ffordd gorau bosib.

Felly dyna ti, Stop Siarad Cefnogi a rhanna!

Ymgyrch Wythnos Gwrth-Fwlio Meic:

6 Cam i’w Cymryd Os Wyt Ti’n Cael Dy Fwlio

Hawl i Beidio Cael Dy Fwlio

Dewis Parch Yn Wythnos Gwrth-fwlio

10 Ffaith a Chymorth Seiberfwlio