6 Cam i’w Cymryd Os Wyt Ti’n Cael Dy Fwlio

Bwlio ydy pan fydd rhywun yn gwneud rhywbeth drosodd a … Continue reading 6 Cam i’w Cymryd Os Wyt Ti’n Cael Dy Fwlio