x
Cuddio'r dudalen

Angen Cefnogaeth Dros Y Nadolig? Cysyllta â Meic

To read this in English click here

Fel mae’r gân Nadoligaidd Saesneg yn ei ddweud:

♬♫It’s the most wonderful time of the year♫♫

Felly pam y teimladau negyddol yma? Pam wyt ti’n drist/pryderu/gofidio/dryslyd? (dileu/mewnosod fel sy’n addas)? Nid yw pobl yn cael teimlo fel hyn adeg ‘Dolig, ydy nhw?

—–🎄—–

Mae pethau ychydig yn fwy cymhleth nag hynny. Nid yw’r ffaith bod hon i fod yn gyfnod hapus a llawen yn golygu bod hyn yn wir i bawb. Nid yw’n hawdd diffodd teimladau am ei bod yn Nadolig. Gall pethau deimlo’n waeth ar adeg yma’r flwyddyn hefyd. Mae cyfnod y Nadolig yn gallu achosi i bobl deimlo’n fwy isel, blin, gofidus, unig, pryderus ayb.

—–🎄—–

Rhywun ar dy ochr di

Os wyt ti angen siarad yna mae Meic yn rhywun ar dy ochr di. Mae cynghorwyr ein llinell gymorth yn darparu gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru. Nid yw’r gefnogaeth yn stopio am ei bod yn ‘Ddolig, mae’r cynghorwyr yno i ti ar ddiwrnod Nadolig hyd yn oed. Bydd y llinell gymorth yn agored 8yb tan hanner nos bob diwrnod.

Gellir cysylltu ar y ffôn (0808 80 23456), neges testun (84001) neu sgwrs ar y we. Mae pob cyswllt yn gyfrinachol, yn ddienw ac am ddim.

Mae Meic yn agored 8yb tan hanner nos, os oes angen cymorth y tu allan i’r oriau hyn yna cysylltwch â Galw Iechyd Cymru ar 0845 4647; y Samariaid ar 116123; neu Childline ar 0800 1111.

—–🎄—–

Erthyglau o ddiddordeb

Edrycha ar ein hadran erthyglau – efallai bod yna erthygl sydd yn berthnasol i’r hyn ti’n mynd drwyddo nawr. Mae yna sawl erthygl addysgiadol yn ogystal â Coda’r Meic (adran modryb gofidion lle mae pobl wedi cysylltu i ofyn am gyngor am bob math o bynciau).

Os wyt ti’n chwilio am gyngor Nadoligaidd penodol, dyma gwpl o’n harchif:

Ymdopi Gyda Galar Dros y Nadolig

Adref o’r Brifysgol am y Nadolig

Nadolig: Ddim yr ŵyl fwyaf hwylus i rai pobl ifanc

I gloi, hoffai’r holl gynghorwyr ddymuno’r gorau i ti dros y Nadolig ac rydym yma i ti drwy’r flwyddyn.

—–🎄—–

Galwa Meic

Os wyt ti angen siarad gyda rhywun am unrhyw beth sydd yn dy boeni, yna galwa Meic i siarad gyda chynghorydd cyfeillgar.

Mae Meic yn llinell gymorth, gwybodaeth ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc 0 i 25 oed yng Nghymru. Rydym yn agored o 8am i hanner nos, 7 diwrnod yr wythnos. Mae posib cysylltu ar y ffôn (080880 23456), neges testun (84001) ac ar y we yn rhad ac am ddim.