x
Cuddio'r dudalen

Erthyglau

8 Ffordd i Fod yn Gyfaill LHDTC Gwych


Mae cyfaill LHDTC yn rhywun sydd yn uniaethu fel heterorywiol…

Parhau i Ddarllen

Beth ydy Gwybodaeth Gamarweiniol (Newyddion Ffug)?


Mae gwybodaeth gamarweiniol, neu ‘newyddion ffug’ i’w weld ymhobman –…

Read More

Sut i Ddeall os yw Rhywbeth yn Ffug ar y Rhyngrwyd


Mae’n bwysig deall sut i adnabod gwybodaeth gamarweiniol ar y…

Read More

Awgrymiadau i Helpu Gyda Dysgu o Bell


Os wyt ti’n ddisgybl ysgol neu brifysgol yna mae’r cyfnod…

Read More

Dy Lais – Ysgol a’r Cyfnodau Clo


Gan ein bod bellach yn ôl mewn cyfnod clo gydag…

Read More

Beth Yw’r Rheolau Covid-19 Diweddaraf Yng Nghymru?


Wedi drysu am yr hyn sydd yn digwydd efo rheolau…

Read More