x
Cuddio'r dudalen

Blog

Anghofia’r Addunedau – Gwna Newidiadau Positif!


Mae llawer ohonom yn gwneud adduned yn fis Ionawr, newidiadau…

Parhau i Ddarllen

Coda’r Meic – Ydy Pobl Yn Edrych Arnaf?


Mae hunanhyder Thea yn isel iawn, mae’n meddwl bod pawb…

Parhau i Ddarllen

Sut i Gychwyn Sgwrs i Rannu Problem


Wrth roi cyngor yma yn Meic, byddem yn aml yn…

Read More

Wyt Ti’n Deall Dy Hawliau?


Oeddet ti’n gwybod bod gan bawb hawliau a bod gwledydd…

Read More

Ymdopi Gyda Galar Dros y Nadolig


Mae’r Nadolig yn gyfnod i rannu gyda theulu, ffrindiau a…

Read More

Coda’r Meic: Ydw i Wedi Cychwyn Fy Mislif?


Cysylltodd Faye â Meic gan nad yw’n sicr os yw…

Read More

Gwneud Rhywbeth Caredig ar Wythnos Gwrth-Fwlio


Thema Wythnos Gwrth-Fwlio (15-19 Tachwedd) eleni ydy Un Gair Caredig,…

Read More

6 Cam i’w Cymryd Os Wyt Ti’n Cael Dy Fwlio


Bwlio ydy pan fydd rhywun yn gwneud rhywbeth drosodd a…

Read More

Coda’r Meic: Rwyf Angen Rheoli Arian Yn Well


Mae’n dda bod yn agored am faterion ariannol. Mae’n helpu…

Read More