x
Cuddio'r dudalen

Erthyglau

Tynnu coes, neu bwlio?


Mae’n ffîn denau rhwng tynnu coes (“banter”) a bwlio. Mae’r…

Parhau i Ddarllen

Coda’r Meic: Ddim Yn Hoffi Fy Nghwrs Prifysgol


Mae myfyriwr yn anhapus gyda’r cwrs mae wedi’i ddewis yn…

Parhau i Ddarllen

Help! Mae rhywbeth cythruddol ar y we!


Rwyt ti ar-lein un noson, yn meindio dy fusnes, pan…

Read More

Sut i Ymdopi Gyda Bwlio


Mae bwlio yn brofiad hunllefus. Er ei fod yn ymddygiad…

Read More

Help! Dwi’n Cael Sylw Digroeso!  


Gall sylw digroeso fod yn hunllef. Mae unrhyw beth sydd…

Read More

Coda’r Meic: Anodd Gwneud Ffrindiau Yn Fy Ysgol Newydd


“Annwyl Meic, Cychwynnais mewn ysgol newydd fis Medi ac fel…

Read More

Sut i Adfywio Dy Hun


Wyt ti’n gofalu am dy ffôn symudol? Yn cofio’i blygio…

Read More

Iechyd Meddwl: Sut i Gael Help


Rydym yn clywed am ‘iechyd meddwl’ drwy’r amser, drwy gyfryngau…

Read More