x
Cuddio'r dudalen

Categori: Perthnasau

Camdriniaeth Ddomestig a Thrais Rhywiol – Dweud “DIM MWY”


Camdriniaeth ddomestig a thrais rhywiol – mae siarad amdano yn…

Parhau i Ddarllen

Dathlu Bod Yn Sengl Ar Ddydd Santes Dwynwen a San Ffolant


Wyt ti’n teimlo pwysau i fod mewn perthynas ar ddydd…

Parhau i Ddarllen

Cael Prawf STI a Chondomau Am Ddim


Mae STI yn golygu Heintiau a Drosglwyddir yn Rhywiol, sef…

Parhau i Ddarllen

12 Syniad i Rannu Caredigrwydd Dros y Nadolig 


I lawer ohonom ni mae’r Nadolig yn adeg fendigedig –…

Parhau i Ddarllen

Ymdopi Gyda Galar Dros y Nadolig


Mae’r Nadolig yn gyfnod mae’r mwyafrif yn treulio gyda theulu,…

Parhau i Ddarllen

Beth Nesaf? 10 Peth i Wneud ar ôl Arholiadau


Mae tymor arholiadau wedi dod i ben! Llongyfarchiadau i ti…

Parhau i Ddarllen

Coda’r Meic: Gad i Fi Ddewis Fy Ffrindiau


Cysylltodd Ari â Coda’r Meic yn chwilio am help i…

Parhau i Ddarllen

Beth Mae’n Ei Olygu i Fod Yn Ofalwr Ifanc?


Efallai dy fod di wedi clywed am y term ‘gofalwr…

Parhau i Ddarllen

Dweud “DIM MWY” i Gamdriniaeth Ddomestig


Mae’r wythnos hon yn ‘NO MORE Week’, wythnos o weithredu…

Parhau i Ddarllen

Coda’r Meic: Anodd Gwneud Ffrindiau


Mae Sian yn cael trafferth yn creu perthnasau newydd a…

Parhau i Ddarllen