x
Cuddio'r dudalen

Wyt ti’n deall dy hawliau?

Wyt ti’n meddwl bod oedolion cymryd dy farn di o ddifrif? Mae llai nag chwarter o bobl dan 25 oed yng Nghymru yn teimlo felly, yn ôl arolwg cyfredol Meic.

Awgrymir canlyniadau’r arolwg bod plant a phobl ifanc yn diffyg gwybodaeth i herio’r rhai sydd ddim yn parchu eu hawliau neu safbwyntiau. Mae hwn yn hawl sy’n cael ei amlinellu yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC).

Heddiw, mae Meic yn lansio fideo newydd, er mwyn sicrhau fod di’n deall dy hawliau a beth i wneud os nad yw oedolion yn gwrando arnat.

Rhowch dro arno!

Dilynwch yr ymgyrch fideo o 21 Gorffennaf 2017 ar dudalen Facebook Meic (@meic.cymru), Twitter (@meiccymru), ac Instagram (@meic.cymru).

Gall plant a phobl ifanc yng Nghymru, hyd at 25 oed, gysylltu â Meic o 8am – hanner nos, 365 diwrnod y flwyddyn trwy neges sydyn (www.meic.cymru), neges testun (84001), neu ar y ffôn (080880 23456).