x
Cuddio'r dudalen

Pa mor wybodus wyt ti am ryw?

Sgroliwch i lawr am yr atebion!

  1. Mae gwisgo dau gondom ddwywaith mwy diogel

Ffug. Mae’n fwy o risg gwisgo dau ar yr un pryd gan y gallai’r ffrithiant achosi iddynt dorri.

  1. Nid yw’n bosib cael yn feichiog os wyt ti’n cael rhyw wrth sefyll

Ffug. Mae yna berygl o feichiogrwydd bob tro.

  1. Nid oes perygl o heintiau a drosglwyddir yn rhywiol (STI) os wyt ti ar y bilsen.

Ffug. Nid yw’r bilsen yn amddiffyn yn erbyn heintiau rhywiol, dim ond yn erbyn cael yn feichiog. Condom yw’r ffordd fwyaf diogel i amddiffyn yn erbyn y ddau.

  1. Mae’n bwysig colli dy wyryfdod (virginity) cyn i ti droi’n 18

Ffug. Y peth pwysicaf ydy ei golli pan wyt ti’n teimlo’n barod. (Bydd neb yn ymwybodol os nad wyt ti’n dweud.)

Yr oedran cyfartalog i golli dy wyryfdod ydy 16 (i fechgyn a merched). Mae 1 ymhob 5 o fechgyn a bron i hanner o ferched ifanc wedi dweud eu bod yn difaru peidio aros yn hirach cyn dechrau cael rhyw.

 (ffynhonnell FPA (Arolwg Cenedlaethol o agweddau rhywiol ffyrdd o fyw (NATSAL 2000))

  1. Mae mastyrbiad (masturbation) yn ffordd normal i ddysgu am dy gorff

Gwir. Gall mastyrbio fod yn beth positif (er nad yw’n gweddu pawb). Nid yw’n rhywbeth i fod â chywilydd amdano ac nid yw’n niweidiol.

  1. Mae pethau gwahanol yn denu pobl wahanol

Gwir. Mae pawb yn wahanol ac mae hynny’n beth da!

  1. Os wyt ti’n cytuno i gael rhyw oes posib newid dy feddwl wedyn

Ffug. Mae posib newid dy feddwl ar unrhyw adeg.

Mae’r fideo yma yn esbonio hyn yn dda:

  1. Mae’n anghyfreithlon i rywun dros 18 gael rhyw gyda rhywun o dan 16

Gwir. Yr oed cydsynio (consent) ydy 16, ac rwyt ti’n cael dy ystyried fel plentyn yn gyfreithiol hyd at 18 oed.

  1. Pa mor hir wedi rhyw ddiamddiffyn gellir defnyddio atal cenhedlu brys?

Hyd at 72 awr

O fewn 24 awr

[*] Y ddau uchod

Dim un o’r uchod

Yn dechnegol 72 awr yw’r cyfnod hiraf o amser, ond gorau po gyntaf. Mae’n cynyddu’r siawns o feichiogrwydd yr hiraf mae’n cael ei adael.

  1. Os ydw i’n gofyn am gyngor rhyw gan rywun proffesiynol, byddant yn dweud wrth fy rhieni

Ffug. Gall fferyllydd, clinigau iechyd rhyw a doctoriaid ateb eich cwestiynau. Os ydynt yn credu eich bod yn deall eich sefyllfa yn gyfan gwbl (ac nad ydych mewn perygl) nid fyddant yn dweud wrth eich rhieni.

Eisiau gofyn cwestiwn arall?

Beth bynnag sydd ar dy feddwl, rydym ni yma i wrando:

Meic: Rhywun ar dy ochr di
08:00am – Canol nos
Bob dydd

Ffôn: 080 880 23456
Testun: 84001
IM: www.meic.cymru/cym/

Erthyglau Perthnasol