x
Cuddio'r dudalen

Neges Heddwch Ac Ewyllys Da

Heddiw, ar 18fed Mai, mae Urdd Gobaith Cymru yn rhannu neges o Heddwch ac Ewyllys Da i uno holl blant y byd. Mae’r Urdd yn cyhoeddi neges newydd wedi’i hysgrifennu gan bobl ifanc Cymru bob blwyddyn ar y dyddiad yma ers 1955.


Cychwynnodd popeth yn 1922 pan ysgrifennwyd y neges Heddwch ac Ewyllys Da cyntaf gan blant Cymru. Cafodd y neges hon ei darlledu’n rhyngwladol drwy god Morse gan y Parch Gwilym Davies o Gwm Rhymni, gyda’r pwrpas o uno plant o amgylch y byd. Neges y flwyddyn honno oedd:

“Dymuniad, yn dilyn colledion enbyd y Rhyfel Mawr, na “fydd raid i neb ohonom, pan awn yn hŷn, ddangos ein cariad tuag at wlad ein genedigaeth trwy gasáu a lladd y naill y llall.”

Rhannu’r neges

Am ganrif bron, mae miloedd o bobl ifanc wedi bod yn rhan o greu, rhannu ac ymateb i’r neges hon o heddwch. Cafodd y neges ei darlledu am y tro cyntaf ar Wasanaeth Byd y BBC yn 1924. Heddiw mae’n cael ei gyfieithu i sawl iaith ac yn cael ei rannu’n eang o amgylch y byd. Ei fwriad yw ysbrydoli plant a phobl ifanc i greu byd yr hoffant fyw ynddi.

Mae’r neges yma bellach yn ysbrydoliaeth i waith dyngarol a rhyngwladol Urdd Gobaith Cymru, a gymerodd yr awenau o rannu’r neges yn flynyddol, gyda’r bwriad o hyrwyddo defnydd yr iaith Gymraeg. Mae’r 18fed yn arwyddocaol gan mai dyma ddyddiad y gynhadledd heddwch cyntaf yn Yr Hag yn 1899.

Neges eleni

Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2018

Lluniwyd neges 2018 gan bobl ifanc Morgannwg Ganol. Mae llinell gymorth Meic yn falch iawn o gefnogi’r ymgyrch y flwyddyn hon. Mae neges eleni yn rhoi diolch am y cyfleoedd sydd ar gael i bobl ifanc. Mae’n pwysleisio’r angen i wrando ar leisiau’r ifanc, a’r angen am gymorth iddynt drafod a goresgyn problemau.

Ar y 18fed o Fai, bydd gwersyll gwaith rhyngwladol yn digwydd yng Nghaerdydd. Byddant yn rhannu neges 2018 ar-lein ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol er mwyn annog ymatebion byd-eang. Mae llawer o gyffro a disgwyliad am neges eleni. Edrychwn ymlaen at bobl ifanc ledled y byd yn helpu ni i rannu’r neges chefnogi byd gwell.

Helpa ni i rannu’r Neges Heddwch ac Ewyllys Da ledled y byd. Dilyna’r Neges ar Twitter #heddwch2018

Galwa Meic

Os oes rhywbeth yn dy boeni yna gall Meic helpu Cysyllta heddiw i siarad gyda  chynghorydd cyfeillgar.

Mae Meic yn llinell gymorth, gwybodaeth ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc 0 i 25 oed yng Nghymru. Rydym yn agored o 8am i hanner nos, 7 diwrnod yr wythnos. Mae posib cysylltu ar y ffôn (080880 23456), neges testun (84001) ac ar y we yn rhad ac am ddim.