x
Cuddio'r dudalen

Gwneud Rhywbeth Caredig ar Wythnos Gwrth-Fwlio

Thema Wythnos Gwrth-Fwlio (15-19 Tachwedd) eleni ydy Un Gair Caredig, yn annog pobl i fod yn garedig a’i gilydd. Rydym am edrych pam bod yr wythnos hon yn bwysig ac yn rhannu ychydig o syniadau am bethau caredig gallet ti ei wneud.

This article is also available in English  – to read this content in English – click here

Beth ydy Wythnos Gwrth-Fwlio?

Mae Wythnos Gwrth-Fwlio yn cael ei drefnu gan yr Anti-Bulling Alliance i godi ymwybyddiaeth o fwlio ac i annog pawb i fod yn fwy caredig a gwneud yr hyn y gallem i helpu atal bwlio. Mae’r wythnos yn cael llawer o sylw ar y teledu, mewn papurau newydd, ar wefannau neu yn y  Senedd hyd oed ac efallai byddi di’n gwneud gwaith ar y thema yma yn yr ysgol hefyd.

Pam bod hyn yn bwysig?

Mae ymchwil sydd wedi ei rannu gan yr Anti-Bullying Alliance yn dangos bod 30% o blant wedi cael eu bwlio yn y flwyddyn ddiwethaf, ac 17% o’r rhain yn cael eu bwlio ar-lein. Mae’r ymchwil hefyd yn datgan bod 1 plentyn ymhob dosbarth yn cael profiad o fwlio bob dydd. Mae’n brofiad mor gyffredin fel dy fod di’n debygol iawn o fod wedi ei weld yn digwydd, bod hynny yn dioddef o fwlio dy hun, yn gweld rhywun yn cael ei fwlio neu wedi cymryd rhan mewn ymddygiad bwlio dy hun.

Mae bwlio yn gallu cael effaith negyddol ar lawer o bethau, gan gynnwys iechyd meddwl a chorfforol, perthnasau gydag eraill a rhagolygon y dyfodol weithiau.

Arwydd gyda'r geiriau Bydda'n Garedig arno i erthygl Wythnos Gwrth-Fwlio

Beth wyt ti’n gallu gwneud?

Beth am ddefnyddio Wythnos-Gwrth Fwlio i wneud addewid:

 • Dweud wrth rywun os wyt ti’n cael dy fwlio – dweud wrth rywun gallet ti ymddiried ynddynt
 • Paid gwylio rhywun yn cael ei fwlio a gwneud dim – anoga nhw i siarad gyda rhywun gall helpu  
 • Paid dweud neu wneud pethau sydd yn gallu brifo pobl eraill – chwilia am help os wyt ti’n teimlo bod gen ti broblem sydd yn gwneud i ti ymddwyn fel hyn

Gall un gair caredig neu weithred fach o garedigrwydd wneud gwahaniaeth mawr i ddiwrnod rhywun, efallai mai’r caredigrwydd bach yma fydd y peth gorau ddigwyddodd iddyn nhw’r diwrnod/wythnos/mis hwnnw. Mae’n gallu gwneud i ti deimlo’n dda hefyd. Nid oes rhaid i garedigrwydd gostio dim. Beth am edrych ar rai o’r syniadau yma a dewis ychydig ohonynt i’w cyflawni’r wythnos hon?

 • Gadael sylwad positif ar bost cyfryngau cymdeithasol rhywun
 • Canmol rhywun
 • Gwenu a dweud helo
 • Cynnig rhannu snac
 • Ysgrifennu llythyr neis neu yrru cerdyn
 • Gyrru neges i ffrind yn dweud beth rwyt ti’n hoffi amdanynt
 • Creu rhestr chwarae cerddoriaeth i rywun
 • Coginio pryd o fwyd neu wneud paned
 • Galw draw neu ffonio rhywun sydd yn unig
 • Cynnig helpu rhywun
 • Gyrru neges i rywun ar ôl cyrraedd adref i ddweud faint rwyt ti wedi mwynhau treulio amser â nhw
 • Rhoi benthyg llyfr rwyt ti wedi ei fwynhau
 • Os wyt ti’n gweld rhywun ar ben ei hun, gofynna a ydynt eisiau ymuno â chi
 • Dweud sori wrth rywun rwyt ti wedi bod yn gas iddynt
 • Cysyllta gyda hen ffrind
 • Gwranda ar rywun a dangos bod gen ti ddiddordeb yn yr hyn maent yn ei ddweud
 • Creu anrheg i rywun heb reswm
 • Rhoi cwtsh i rywun (cofia gadw’n ddiogel gyda Covid)
 • Gofyn i rywun ddod i glwb ar ôl ysgol/sinema/caffi gyda thi
 • Cefnoga rhywun i wneud rhywbeth maen nhw ofn
 • Os yw rhywun yn edrych yn swil ac ar ben ei hun, siarada gyda nhw
 • Cefnoga rhywun i fynd i siarad gydag oedolyn os oes ganddynt broblem

Galwa Meic

Mae gan Meic flog defnyddiol yn dweud wrtha ti y camau i’w cymryd os wyt ti’n cael dy fwlio. Os wyt ti’n poeni am fwlio, neu os oes unrhyw beth arall yn dy boeni di, yna cysyllta â Meic. Gall ein cynghorwyr cyfeillgar helpu. Ffonia (080880 23456) gyrra neges tesun (84001) neu sgwrsia gyda ni ar-lein.