x
Cuddio'r dudalen

Beth Sy’n Digwydd Pan Dwi’n Cysylltu â Meic?

Wyt ti’n blentyn neu’n berson ifanc yng Nghymru sydd eisiau help efo rhywbeth sydd yn digwydd yn dy fywyd? Wyt ti wedi ystyried cysylltu â’r llinell gymorth Meic ond yn nerfus am beth fydd yn digwydd? Dyma eglurhad o’r hyn sy’n digwydd pan fyddi di’n codi’r ffôn i siarad, gyrru neges testun neu IM.

(Gellir darllen yr erthygl yma yn Saesneg hefyd – To read this content in English click here)


Sut i gysylltu

Mae gen ti sawl opsiwn i gysylltu gyda ni yma ym Meic. Os bydda ti’n hoffi siarad gyda rhywun yna gallet ti ffonio ar 080880 23456. Dydy siarad ar y ffon ddim yn apelio i bawb, weithiau mae rhywun yn rhy nerfus i siarad am eu problemau. Felly beth am gysylltu drwy neges testun neu negeseuo ar-lein? Mae posib cysylltu yng Nghymraeg neu Saesneg gan fod Meic yn wasanaeth dwyieithog . Ei brif bwrpas ydy helpu plant a phobl ifanc fel ti. Mae’r llinell gymorth yn wasanaeth am ddim sydd yn ddienw. Ni fydd y cynghorydd yn gweld dy rif ac nid oes rhaid i ti ddweud pwy wyt ti.

hysbyseb newydd Meic erthygl cysylltu

Beth sy’n digwydd pan fyddi di’n siarad â ni

Mae’r bobl sydd yn gweithio ar y llinell gymorth yn cael eu galw’n eiriolwyr gynghorwyr. Enw ffansi ond mae’n golygu bod nhw wedi’u hyfforddi i fedru helpu ti. Pan fyddi di’n cysylltu â Meic, byddant yn siarad drwy bethau gyda thi. Byddant yn cynnig cyngor ac yn darganfod ffordd i helpu. Beth bynnag yw dy broblem, bydd y cynghorydd eisiau darganfod yr hyn rwyt ti’n gobeithio’i gael o gysylltu â’r llinell gymorth. Oes yna rywbeth ti eisiau stopio, cychwyn neu newid yn dy fywyd? Byddant yn helpu ti i adnabod dy ddewisiadau a helpu gyda chynllun i wneud newidiadau. Byddant yn darganfod pwy yw’r bobl/gwasanaethau gorau fydd yn gallu helpu a dy roi mewn cysylltiad â nhw.

Gallant hyd yn oed helpu ti i gysylltu â nhw, cysylltu â nhw ar dy ran os nad wyt ti’n teimlo y gallet ti, a hefyd creu galwad tair ffordd os mai dyma fyddet ti’n hoffi. Golygai hyn bod posib iddynt ffonio’r gwasanaeth gyda thi ar y llinell a helpu i egluro dy sefyllfa. Ni fyddi di’n teimlo dy fod di’n gorfod ail-adrodd pethau trwy’r adeg i wahanol bobl (bod yn eiriolwr i ti maen nhw’n galw hyn).

Os wyt ti eisiau cysylltu drwy neges ar-lein (IM) ac eisiau cysylltu yn ôl â Meic eto yn y dyfodol, byddi di’n derbyn cod gellir ei ddefnyddio i barhau’r sgwrs. Fel hyn, nid oes rhaid i ti orfod ailadrodd pethau eto. Mae posib i ti barhau yn yr un man oeddet ti, hyd yn oed os yw’r cynghorydd yn berson gwahanol.

manylion cyswllt yn cael eu rhannu

Darganfod mwy amdanom ni

Edrycha ar ein Cyfweliad Gyda Chynghorydd i ddarganfod mwy am un o’n cynghorwyr a’r hyn maen nhw’n ei wneud. Os hoffet ti wybod beth mae pobl ifanc eraill sydd wedi defnyddio’r gwasanaeth eisoes yn ei feddwl, yna darllena ein herthygl adborth Beth Yw Gwir Farn Pobl Ifanc O Meic.