x
Cuddio'r dudalen

Beth sy’n digwydd os ydw i’n galw Meic yng nghanol nos?

Nid yw Meic bellach ar gael ar 24 awr. Tra bod hi’n bosib i ti ein galw ni unrhyw bryd rhwng 8 y bore hyd canol nos, fydden ni ddim yn ateb y ffôn ar ôl 12 o’r gloch y nos.

Ond, does dim angen poeni. Dyma pethau i ti ystyried:

999Wyt ti mewn argyfwng?

Os wyt ti’n credu bod y sefyllfa yn argyfwng sydd ddim yn galu aros nes y bore (fel perygl bydd rhywun yn cael loes neu’n waeth) gallwch alw 999.

O 00:01 – 07:59, bydd ein llinell gymorth yn dy gysylltu i wasanaethau gall fod o help i ti ar unwaith.  

Mae 3 dewis gen ti, ac i gydd angen gwneud yw gwasgu botwm:

1. ChildLine
2. Samaritans
3. GIC Galw Iechyd Cymru (NHS)

Mae manylion am y gwasanaethau isod. Os nad wyt ti’n hoff o siarad ar y ffôn, safiwch nhw yn eich “Ffefrynnau”.

1. logo-ChildLineChildLine

Mae ChildLine yn cynnig gwasanaeth cynghori i unrhyw un o dan 19 oed.

Mae cynghorwyr ar gael i wrando i ti siarad am beth bynnag sy’n dy boeni di. Bydd popeth yn gyfrinachol, heblaw bod sefyllfa difrifol.

Yn ogystal â gwrando, gallent rhoi cyngor i ti: cyngor i ti asesu dy emosiynau a theimladau, trafod ffyrdd ymlaen, a dy helpi di i benderfynu ar beth i wneud nesaf.

Cysylltwch â ChildLine yn uniongyrchol (sgwrs 1-i-1)

Yn ystod y nos, ni fydd gymaint o bobl yn ateb ein ffonau llinell gymorth, felly os nad wyt ti am aros, darllenwch  y tudalen yma: Cysylltu â ChildLine yn ystod y nos.

samaritans-logo-large2. Samaritans

Mae Samaritans yn bodoli i gwrando arnat ti. Does dim ots faint sydd gen ti i ddweud – does dim frys.

Mae rhai pobl yn galw Samaritans am sgwrs achos eu bod nhw’n unig, neu i rhannu baich neu problem.

Mae’n hollol gyfrinachol, beth What you talk about is kept secret. They won’t pass on anything you say, no matter what.

Dysgwch mwy am Samaritans

NHSDirectWales3. NHS Galw Iechyd Cymru

Mae NHS Galw Iechyd Cymru yn cynnig gwybodaeth a chyngor ar materion meddygol, yn cynnwys iechyd a lles. Galwch nhw os nad yw rhywbeth yn digon difrifol am 999, ond dwyt ti ddim am aros nes bod y meddyg ar gael.

Mae eu gwefan yn cynnwys rhywle i wirio dy symptomau ac i dderbyn cyngor meddygol.

Ymwelwch â gwefan NHS Galw Iechyd Cymru

Recordiwyd pob alwad i sicrhau diogelwch cleifion. Cost galwad yw 2c y munud, yn ogystal â chost arferol dy alwad.