x
Cuddio'r dudalen

Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl Yn Arbennig i Ti

Mae Meic wedi ei gynnwys fel adnodd mewn Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl datblygwyd gan Lywodraeth Cymru.

To read this article in English, click here

I ddarllen mwy o’n cynnwys Covid-19, clicia yma.

Gellir cael mynediad i’r pecyn cymorth yn hawdd trwy Hwb, y platfform digidol ar gyfer dysgu ac addysgu yng Nghymru. Mae hwn yn llwyfan cyfarwydd yn barod i rai sydd yn mewngofnodi i’w cyfrif adref i dderbyn a chwblhau gwaith ysgol ar-lein yn y cyfnod yma.

Rhywbeth i bawb

Mae yna chwe chategori i’r Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl Pobl Ifanc:

  • Coronafeirws a’ch lles
  • Argyfwng
  • Gorbryder
  • Hwyliau isel
  • Cadw’n Iach
  • Profedigaeth a cholled

Bydd pob un o’r categorïau yma yn rhoi rhestr o wefannau ac apiau hunangymorth, llinellau cymorth a phethau eraill gall helpu i gefnogi iechyd meddwl a llesiant.

I gael mynediad i’r pecyn cymorth clicia yma. Gall unrhyw un gael mynediad i’r pecyn, nid oes angen mewngofnodi i gyfrif Hwb  i’w weld.

Ymateb i’r pandemig coronafeirws

Wedi’i lansio ar gyfer pobl ifanc 11-25 oed gan Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, a Vaughan Gething, Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Bwriad y pecyn cymorth ydy ymateb i’r effaith gall Covid-19 ei gael ar lesiant emosiynol a meddyliol yn y cyfnod heriol yma.

Mae’r pecyn yn hawdd ei ddefnyddio ac yn casglu rhestr o adnoddau at ei gilydd ymhob categori, gyda disgrifiad byr o’r hyn mae pob gwasanaeth yn ei ddarparu a dolen i’r gwasanaeth.

Bydd y pecyn cymorth yn cael ei ddiweddaru ac yn datblygu i unrhyw newidiadau fel sydd ei angen.

Delwedd gyda manylion cyswllt Meic ar gyfer erthygl pecyn cymorth iechyd meddwl

Siarada â Meic

Mae Meic yn rhywun ar dy ochr di. Os ydy pethau’n anodd ac rwyt ti angen siarad â rhywun neu os oes gen ti gwestiwn am rywbeth yna gallet ti gysylltu â Meic yn gyfrinachol ac am ddim ar y ffôn, neges testun neu sgwrs ar-lein rhwng 8yb a hanner nos, bob dydd o’r flwyddyn. Gallem siarad am dy opsiynau a helpu ti i ddarganfod y llwybr gorau ymlaen.