x
Cuddio'r dudalen

Gwybodaeth Diogelwch Ar-lein yn Arbennig i Ti

Mae bod ar y rhyngrwyd a gallu darganfod gwybodaeth yn hawdd yn grêt. Mae’n anodd meddwl am fywyd heb fod ar-lein. Ond, wyt ti’n ymwybodol o’r peryglon posib a sut i aros yn ddiogel? Mae lle newydd ar Hwb, yn arbennig i ti, ac mae pobl ifanc wedi helpu ei greu.

This article is also availaible in English –  click here

Mae ProMo-Cymru (y bobl sydd yn gyfrifol am Meic) wedi bod yn gweithio â Llywodraeth Cymru (y bobl sydd yn gyfrifol am Hwb) i ddatblygu a chreu ardal ‘Problemau a phryderon ar-lein’ i bobl ifanc. Trefnwyd grwpiau ffocws gyda disgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd a sefydliadau ieuenctid yng Nghymru. Roedd y grwpiau ffocws yn gyfle i drafod y pethau sydd yn bryder i bobl ifanc wrth fynd ar-lein.

Delwedd diogelwch ar-lein a gyfer Hwb - wyneb gyda marc cwestiwn yn y canol a swigen siarad gyda llun da-da

Pam ymgynghori gyda phlant a phobl ifanc?

I chi mae’r tudalennau yma, felly mae’n bwysig eu bod yn siarad gyda chi mewn iaith sydd yn ddealladwy. Gofynnwyd i’r bobl ifanc beth oedd yn eu poeni wrth fynd ar-lein? A oeddent wedi cael profiadau drwg? Beth fydden nhw’n ei wneud mewn sefyllfa benodol? At bwy fyddan nhw’n mynd am help? Pa fath o eiriau fyddan nhw’n ei ddefnyddio am bethau (e.e. secstio a griefing)?

Delwedd diogelwch ar-lein a gyfer Hwb - Calon wedi torri a llun polaroid bicini

Pa fath o wybodaeth sydd ar gael?

Mae yna 10 pwnc gwahanol:

Delwedd diogelwch ar-lein a gyfer Hwb - person gyda dwylo yn cuddio'r wyneb yn wylo gyda arwydd stop y tu ôl gyda llun llaw

Pam ydw i angen hyn?

Efallai dy fod di’n teimlo fel dy fod di’n gwybod popeth am aros yn ddiogel ar-lein, ond mae yna nifer fawr o faterion a phrofiadau gallai ddigwydd, rhai nad wyt ti’n ymwybodol ohonynt eto nes iddo ddigwydd. Felly, cer i weld y tudalennau yma a gweld os oes rhywbeth gallai helpu. Os yw rhywbeth yn digwydd yn y dyfodol, efallai byddi di’n cofio’r tudalennau yma a darganfod y cymorth rwyt ti ei angen.

Eisiau siarad?

Os wyt ti angen siarad y gyfrinachol am unrhyw beth sydd yn dy boeni, bod hynny’n ymwneud â rhywbeth sydd wedi digwydd ar-lein neu unrhyw beth arall, yna mae Meic yma i wrando a chynnig cyngor bob dydd rhwng 8yb a hanner nos. Neges testun, Ffôn neu Sgwrs Ar-lein.