x
Cuddio'r dudalen

Cronfa Ymddiriedolaeth Plant

Cartŵn o fochyn yn gafael mewn waled gydag wyneb yn gwenu ac arian i'w weld yn dod allan ohono

A gefais di dy eni rhwng 1af Medi 2002 a 2il  Ionawr 2011?

Os felly, efallai bod gen ti Gronfa Ymddiriedolaeth Plant yn dy enw. Mae hwn yn gyfrif cynilo i blant wrth iddynt dyfu.

Os wyt ti’n 16 oed neu’n hŷn, rwyt ti’n cael penderfynu ble mae’r arian yma yn cael ei fuddsoddi.

Os wyt ti’n 18 oed neu’n hŷn, fe gei di fynediad i’r arian yma.

Os wyt ti’n meddwl bod gen ti arian mewn Cronfa Ymddiriedolaeth Plant, gallet ti geisio siarad ag oedolyn fedri di ymddiried ynddynt neu gysylltu gyda ni ar linell gymorth Meic. 

Gallet ti hefyd edrych ar un o’r gwasanaethau isod am wybodaeth neu gymorth:

Mae yna lawer o flogiau ar Meic. Dyma rhai ohonynt sydd yn edrych ar Gronfa Ymddiriedolaeth Plant: