x
Cuddio'r dudalen

Help i Ddewis Dy Opsiynau TGAU


Weithiau byddi di’n wynebu penderfyniadau sydd yn cael effaith ar…

Parhau i Ddarllen

Mislif a’r Glasoed


Mae cychwyn dy fislif (period) yn gallu bod yn gyfnod…

Parhau i Ddarllen

Coda’r Meic: Dwi’n Cael Fy Mwlio


Mae Gwen* yn cael ei bwlio ac wedi cysylltu gyda…

Parhau i Ddarllen

Beth Sy’n Digwydd Pan Dwi’n Cysylltu â Meic?


Wyt ti’n blentyn neu’n berson ifanc yng Nghymru sydd eisiau…

Parhau i Ddarllen

Cyfweliad Gyda Chynghorydd


Ssh, mae gen i gyfrinach i ti! Ti’n gwybod y…

Parhau i Ddarllen

Coda’r Meic: Pwysau Yn Fy Ngwneud Yn Anhapus


Mae defnyddiwr Meic yn anhapus gyda’i phwysau ac wedi gofyn…

Parhau i Ddarllen