x
Cuddio'r dudalen

Cysylltu

Defnyddia’r ffurflen isod i gysylltu â MEIC.

Os wyt ti angen cyfrinachedd llawn gyda dy ymholiad, cysyllta ar y ffôn neu trwy neges testun.

Wrth lenwi’r ffurflen yma a rhoi dy fanylion i ni, nid yw dy adborth yn gwbl gyfrinachol bellach.

Nid oes rhaid i ti roi dy fanylion cyswllt ond os wyt ti, byddwn yn eu cadw’n ddiogel ac fel arfer nid fyddem yn eu pasio ymlaen i neb arall. Yr unig amser efallai bydd angen pasio’r manylion ymlaen ydy os ydym yn credu bod plentyn neu berson ifanc, dan 18 oed, mewn perygl arwyddocaol neu os yw oedolyn mewn sefyllfa sy’n beryglus i fywyd. Os oes rhaid i ni basio dy fanylion ymlaen i asiantaeth arall, byddwn yn ceisio cadw mewn cysylltiad â thi trwy’r adeg fel dy fod di’n ymwybodol o beth sy’n digwydd.

Eich Enw (angenrheidiol)

Eich ebost (angenrheidiol)

Pwnc

Eich Neges