x
Cuddio'r dudalen

Categori: Iechyd

Cael Prawf STI a Chondomau Am Ddim


Mae STI yn golygu Heintiau a Drosglwyddir yn Rhywiol, sef…

Parhau i Ddarllen

Anghofia’r Addunedau – Gwna Newidiadau Positif!


Mae llawer ohonom yn gwneud adduned yn fis Ionawr, newidiadau…

Parhau i Ddarllen

Ymdopi Gyda Galar Dros y Nadolig


Mae’r Nadolig yn gyfnod mae’r mwyafrif yn treulio gyda theulu,…

Parhau i Ddarllen

Positifrwydd Corff dros yr Haf


Ydy meddwl am yr haf yn codi hunllef arnat ti,…

Parhau i Ddarllen

Cadw Dy Feddwl Yn Iach: 5 Cam at Les Meddwl


Mae dy les meddwl (mental wellbeing) yn bwysig iawn i…

Parhau i Ddarllen

5 Ffordd Gall Gwirfoddoli Helpu Dy Iechyd Meddwl


Wyt ti wedi ystyried gwirfoddoli erioed? Mae yna ddigonedd o…

Parhau i Ddarllen

A Ddylet Ti Boeni am Frech y Mwncïod?


Gyda’r holl sylw am Frech y Mwncïod (monkeypox) yn y…

Parhau i Ddarllen

Taclo Euogrwydd Cymryd Brêc O’r Adolygu


Pan mae gen ti arholiadau ar y gweill, gall fod…

Parhau i Ddarllen

Arholiadau a dy Iechyd Meddwl


Mae llawer o bobl yn teimlo straen a phryder pan…

Parhau i Ddarllen