x
Cuddio'r dudalen

Adroddiadau

To see this content in English, click here.

Dy Lais: Dychwelyd i’r Ysgol

Yn fis Hydref 2020, ar ôl mis o ddychwelyd i’r ysgol yn dilyn y cyfnod clo Covid -19 a setlo i drefn newydd, gofynnwyd cyfres o 10 cwestiwn i blant a phobl ifanc ledled Cymru . Dyma’r canlyniad: eu lleisiau, profiadau a theimladau yn eu geiriau nhw. Bydd hwn yn caniatáu i ni gynllunio a theilwro’r gefnogaeth darparir ar y llinell gymorth, gwefan a sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad i’r adroddiad llawn neu gwyliwch y fideo isod am grynodeb o’r darganfyddiadau.

Cliciwch yma am fersiwn Saesneg / English version here
Ciciwch yma am fersiwn Saesneg / English version here