x
Cuddio'r dudalen

Galwad Castio!

Yn Galw Actorion Ifanc!

Mae Meic — y llinell gymorth gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth genedlaethol i blant a phobl ifanc yng Nghymru — y chwilio am bobl ifanc i fod yn rhan o ymgyrch fideo newydd yn canolbwyntio ar hawliau bobl ifanc.

Bydd yn fideo rhyngweithiol yn edrych ar ddiwrnod ym mywyd person ifanc. Rydym yn chwilio am brif gymeriad fydd yn gwisgo Go-Pro ar eu pen, felly byddant yn prif gymeriad ac yn brif weithredydd camera! (Ni fydd angen dysgu sgript gan fod y rhan yn un tawel gan amlaf.)

Rydym angen perfformwyr i fod o flaen y camera hefyd: y prif rannau ydy grŵp o fwlïod, a ffrind sydd yn wynebu sialens gyda grisiau. Byddai’r rhan yma yn berffaith  i rywun sydd yn defnyddio cadair olwyn.

Rydym yn chwilio am (brasamcan yw’r oedrannau):

  • Prif ran: Gwryw neu fenyw 11-15 oed
  • Rhannau eilaidd: Gwryw a benyw 11-15 oed (tua x3)
  • Rhan arbenigol: Gwryw neu fenyw 11-15 oed sydd yn defnyddio cadair olwyn (byddem yn ystyried baglau hefyd)

Manylion:

Ffilmio yng Nghaerdydd un diwrnod o 3pm i 8pm yn ystod wythnos y 5ed o Fehefin 2017 (diwrnod i’w gadarnhau, ceisiwn fod yn hyblyg i’th argaeledd).

Mynega dy ddiddordeb wrth e-bostio Dayana Del Puerto, Swyddog Amlgyfryngau ProMo-Cymru, dayana@promo.cymru.

Byddem yn rhoi £25 o dalebau i bawb sydd yn cymryd rhan yn y ffilm, a bydd dy enw yn cael ei roi ar fideo fydd yn cael ei rannu ledled Cymru, gan gynnwys gyda Llywodraeth Cymru.

Os wyt ti eisiau gweld esiampl o’n gwaith blaenorol, edrycha ar ein fideo yma, sydd wedi cael ei wylio dros 2,700 o weithiau!