x
Cuddio'r dudalen

Dyddiad Cau Ceisiadau UCAS – Delio Gyda’r Straen

Wrth i Ionawr 15fed 2018 agosáu, mae yna lawer ohonoch fydd yn teimlo’r pwysau o gwblhau’r ffurflen gais UCAS mewn amser. Os wyt ti’n chwilio am help i leihau’r straen, yna mae Meic yma i helpu.

Er bod gen ti tan fis Ionawr i gyflwyno’r cais, gyda’r Nadolig dim ond mis i ffwrdd, efallai byddai’n syniad i orffen cyn hynny. Felly mae yna bwysau arnat ti i gwblhau’r ffurflen gais yna.

Dyma 8 o awgrymiadau gall helpu yn y cyfnod caled yma:

Dyddiad cau cais ucas awgrym 1

1. Gofynna am help gan ffrind

Yn cael trafferth gyda’r cais? Gallet ti ofyn am help gan ffrind. Efallai byddan nhw hefyd eisiau help a gall y ddau ohonoch helpu eich gilydd.

2. Gofynna am help gan athro

Os wyt ti yn y chweched dosbarth neu goleg addysg bellach, efallai bod athro wedi’i benodi i ti fydd yn gallu helpu gyda’r cais. Os yw pethau’n anodd, yna gofynna iddynt am help, dyna pam eu bod nhw yno.

3. Cymera saib

Efallai mai’r cais yma yw’r unig beth ar dy feddwl di, ond bydd cymryd amser i wneud rhywbeth gwahanol yn gallu helpu yn y pen draw.

4. Paratoi a bod yn wybodus

Mae’n syniad paratoi gorau bosib. Dilyna @ucas_online am ddiweddariadau ac i gael dy atgoffa am dy gais.

5. Ymwela â gwefan UCAS

Os wyt ti angen help gyda’r cais mae yna ganllawiau ar wefan UCAS fydd yn helpu gyda phethau fel y datganiad personol.

6. Ymweld â fforymau myfyrwyr

Ddim yn gallu penderfynu beth i astudio? Wedi dechrau amau’r hyn rwyt ti’n gwneud cais amdano? Mae yna sawl fforwm i fyfyrwyr ar y Rhyngrwyd ble gellir darganfod gwybodaeth am fywyd myfyriwr, cyrsiau a phopeth sy’n ymwneud â’r brifysgol.

7. Cofrestra am ddiweddariadau UCAS

Byddi di’n derbyn e-byst rheolaidd fydd yn helpu ti i lenwi’r cais a dolenni i adnoddau defnyddiol. Cofrestra yma.

8. Wedi methu’r dyddiad cau?

Mae gen ti tan 29 Awst i gyflwyno cais hwyr, felly os wyt ti wedi methu’r dyddiad, paid poeni.

__________

Er y gall hyn fod yn gyfnod anodd iawn, cofia, bydd popeth yn iawn yn y pen draw wrth i ti gymryd y cam cyffrous nesaf yn dy siwrne bywyd!

Am wybodaeth bellach a chyngor edrycha ar wefan UCAS.

Galwa Meic

Os wyt ti angen gwybodaeth bellach, neu os wyt ti wir yn poeni am y broses gyfan, yna siarada gydag un o’n cynghorwyr ar linell gymorth Meic.

Mae Meic yn llinell gymorth, gwybodaeth ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc 0 i 25 oed yng Nghymru. Rydym yn agored o 8am i hanner nos, 7 diwrnod yr wythnos. Mae posib cysylltu ar y ffôn (080880 23456), neges testun (84001) ac ar y we yn rhad ac am ddim.