x
Cuddio'r dudalen

Cystadleuaeth: Mae Bwlio Yn Fusnes Pawb

Mae Bwlio Yn Fusnes Pawb

Dyna’r neges ar gyfer wythnos gwrth-fwlio ac rydym eisiau dy help di i’w hyrwyddo.

Mae bwlio yn gallu bod yn brofiad personol iawn. Mae rhywbeth sydd yn ‘banter’ i un person yn gallu bod yn bwlio i rywun arall. Rydym eisiau gwybod beth mae bwlio yn ei feddwl i ti.

Disgrifia bwlio yn dy eiriau di, gan gychwyn gyda #MaeBwlio

Mynega hyn mewn unrhyw ffordd yr hoffet: gall fod yn frawddeg neu’n air sengl. Gall fod yn hunlun, llun, fideo, cân… gellir ei deipio, ei ysgrifennu â llaw, peintio… penderfyna di!

Byddem yn rhannu’r rhain ar Instagram, Facebook a Twitter (gallant fod yn ddienw os wyt ti eisiau).

Beth gallaf ennill?

Rydym yn gweithio gyda’r artist Gavyn Wrench i drawsffurfio profiadau pobl ifanc o fwlio i mewn i waith celf broffesiynol fydd yn cael ei ddangos yn ystod wythnos gwrth-fwlio (gallir cael cip bach sydyn isod). Bydd pawb sydd yn cyflwyno’u neges yn cael cyfle i ennill copi wedi’i arwyddo o’u hoff ddelwedd. Bydd y cyflwyniadau buddugol yn cael ei ddangos ar-lein.

Sut ydw i’n cystadlu?

Os oes gen ti Instagram, Facebook neu Twitter yna’r unig beth sy’n rhaid gwneud ydy postio dy gyflwyniad gyda’r hashnod #MaeBwlio. Sicrha bod dy ddelwedd wedi’i osod i gyhoeddus fel y gallem chwilio amdano.

Os yw hynny’n broblem, mae posib i ti ei e-bostio hefyd. Rho wybod os wyt ti am i ni gyhoeddi enw gydag ef neu ei roi’n ddienw.

Os wyt ti o dan 25 ac yn byw yng Nghymru mae croeso i ti gyflwyno cymaint o geisiadau ag yr hoffet.

Opsiwn arall:

Fel arall, gallet ti lawrlwytho’r poster addewid. Cymera lun ohonot ti dy hun (neu anifail anwes, neu unrhyw beth mewn gwirionedd) wrth ochr y poster addewid a rhannu hwn i ddangos dy gefnogaeth. Croeso i ti gynnwys neges, ond nid oes rhaid i ti – sicrha dy fod di’n defnyddio #MaeBwlio (neu e-bostia) er mwyn i ni ddod o hyd iddo.

Lawrlwytho’r Poster Addewid

pledge_small
Dyma gip olwg o’r gwaith arlunio isod:

O.N: Dilyna ni er mwyn gweld yr holl waith celf a’r cyflwyniadau!

Instagram

Facebook

Twitter

Nodyn is-olygydd: Yn ystod mis Tachwedd, rhanna dy gyngor, profiadau, newyddion, ysgrifennu creadigol… beth bynnag… yn ymwneud â gwrth-fwlio a bydd TheSprout yn rhoi Credydau Amser i’w gwario yng Nghaerdydd! Cyflwyna yma.

Os hoffet siarad gyda rhywun am fwlio neu bethau eraill, cysyllta â Meic, llinell gymorth gwybodaeth, cyngor ar eiriolaeth genedlaethol i rai 0-25 oed yng Nghymru. Gall cysylltu â meic ar y ffôn (080880 23456), neges testun (84001), neges ar-lein (www.meic.cymru) neu e-bost (help@meic.cymru) rhwng 8am a hanner nos.

meiclogo_transparent-800-300x180