x
Cuddio'r dudalen

Categori: Iechyd Meddwl

Sut i Ymdopi Gyda Phobl Negyddol


Wyt ti’n adnabod rhywun sydd wastad yn gwneud i ti…

Parhau i Ddarllen

Anghofia’r Addunedau – Gwna Newidiadau Positif!


Mae llawer ohonom yn gwneud adduned yn fis Ionawr, newidiadau…

Parhau i Ddarllen

Ymdopi Gyda Galar Dros y Nadolig


Mae’r Nadolig yn gyfnod mae’r mwyafrif yn treulio gyda theulu,…

Parhau i Ddarllen

Cadw Dy Feddwl Yn Iach: 5 Cam at Les Meddwl


Mae dy les meddwl (mental wellbeing) yn bwysig iawn i…

Parhau i Ddarllen

5 Ffordd Gall Gwirfoddoli Helpu Dy Iechyd Meddwl


Wyt ti wedi ystyried gwirfoddoli erioed? Mae yna ddigonedd o…

Parhau i Ddarllen

Taclo Euogrwydd Cymryd Brêc O’r Adolygu


Pan mae gen ti arholiadau ar y gweill, gall fod…

Parhau i Ddarllen

Arholiadau a dy Iechyd Meddwl


Mae llawer o bobl yn teimlo straen a phryder pan…

Parhau i Ddarllen

Sut i Ymdopi Gyda Phethau Gofidus yn y Newyddion


Mae’r newyddion yn gallu achosi gofid pan mae’n adrodd ar…

Parhau i Ddarllen

Coda’r Meic: Pam Ydw i’n Teimlo’n Drist Drwy’r Adeg?


Mae’r mwyafrif ohonom yn gallu teimlo’n drist weithiau. Cysylltodd Katie…

Parhau i Ddarllen