x
Cuddio'r dudalen

Categori: Cyngor

Gafael yn y Meic: Lluniau Lletchwith


Hi Meic,  Rwy’n rili hoffi merch yn y flwyddyn yn…

Read More

Help! Mae rhywbeth cythruddol ar y we!


Rwyt ti ar-lein un noson, yn meindio dy fusnes, pan…

Read More

Secstio Ac Ecsploetiaeth Rywiol


Ecsploetiaeth Rywiol ydy pan fydd person yn twyllo neu’n dylanwadu…

Read More

Casáu bodolaeth arholiadau


Mae hi’n adeg honno’r flwyddyn eto; straen, pwysau a phryder….

Read More

Ymdopi â Straen Arholiadau


Nid yw straen yn beth pleserus, yn ddefnyddiol nac yn…

Read More

Sut i Ymdopi Gyda Bwlio


Mae bwlio yn brofiad hunllefus. Er ei fod yn ymddygiad…

Read More

Sut i Oroesi Blwyddyn Gyntaf Yn Y Brifysgol


Ymddangosodd yr erthygl hon ar theSprout.co.uk yn wreiddiol Mae’r flwyddyn…

Read More