x
Cuddio'r dudalen

Categori: Cymorth

Camdriniaeth Ddomestig a Thrais Rhywiol – Dweud “DIM MWY”


Camdriniaeth ddomestig a thrais rhywiol – mae siarad amdano yn…

Parhau i Ddarllen

Yma i Ti Dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd


Mae llawer o bobl yn edrych ymlaen at y Nadolig….

Parhau i Ddarllen

Ymdopi Gyda Galar Dros y Nadolig


Mae’r Nadolig yn gyfnod mae’r mwyafrif yn treulio gyda theulu,…

Parhau i Ddarllen

Sut i Gychwyn Sgwrs i Rannu Problem


Wrth roi cyngor yma yn Meic, byddem yn aml yn…

Parhau i Ddarllen

Gwybodaeth Diogelwch Ar-lein yn Arbennig i Ti


Mae bod ar y rhyngrwyd a gallu darganfod gwybodaeth yn…

Parhau i Ddarllen

Coda’r Meic: Ofn Ffaelu Arholiadau


Poeni byddi di’n gwneud yn ddrwg yn dy arholiadau? Teimlo’n…

Parhau i Ddarllen

Sut i Ymdopi Gyda Phethau Gofidus yn y Newyddion


Mae’r newyddion yn gallu achosi gofid pan mae’n adrodd ar…

Parhau i Ddarllen

Beth Sy’n Digwydd Rhwng Rwsia a Wcráin?


Mae’n anodd osgoi’r hyn sydd yn digwydd rhwng Rwsia a…

Parhau i Ddarllen

Coda’r Meic – Ydy Pobl Yn Edrych Arnaf?


Mae hunanhyder Thea yn isel iawn, mae’n meddwl bod pawb…

Parhau i Ddarllen