x
Cuddio'r dudalen

Canlyniadau Arholiad: Sut I Ymdopi

Diwrnod canlyniadau.

Diwrnod fawr, yn sicr, ond nid diwedd y byd.

Beth bynnag yw dy ganlyniadau, mae wastad opsiynau ar gael i ti.

Beth yw rhain? Wel, rydym ni yn Meic – llinell gyswllt  ac eirioli ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru – gyda cwpl o awgrymiadau isod. Ond, os wyt ti am sgwrsio gyda rhywun y munud yma am ganlyniadau, opsiynau, neu unrhywbeth arall, mae Meic car gael ar radffôn (080 880 23456), ar lein, neu neges testun (84001).

Ta beth, dyma’r awgrymiadau:

1. Paid  Phoeni!

Ana-Welsh-small

2. Cysylltwch â dy Ddewisiadau

  • Cysyllta â’r ysgol/coleg. Hyd yn oed os wyt yn meddwl dy fod wedi cael y canlyniadau roeddet yn eu dymuno, dylai dy ysgol neu dy goleg allu dy helpu.
  • Gofynna i dy gynghorydd gyrfaoedd yn yr ysgol/coleg am gymorth ar ddiwrnod y canlyniadau

3. Cysyllta â Phrifysgolion a Cholegau Eraill Sydd o Ddiddordeb i Ti a Siarada â Hwy!

  • Dos yno a cheisia gael lle ar gwrs arall
  • Trafoda’r sefyllfa â dy deulu, dy ffrindiau a dy athrawon – siarada â phobl sy’n dy adnabod, oherwydd mae dewis y coleg neu’r brifysgol iawn yn bwysig
  • Siarada â Chynghorydd Gyrfaoedd – dylai dy gynghorydd yn yr ysgol fod ar gael – os nad ydyw, cysyllta â chanolfan leol Gyrfa Cymru cyn gynted ag y gelli di!

4.Ystyriwch dy opsiynau 

5.Bydda’n Bositif

Efallai ei fod yn swnio fel y newyddion gwaethaf yn y byd ar hyn o bryd, ond ymhen ychydig flynyddoedd, efallai y byddi’n fodlon â dy ganlyniadau

Llefydd Defnyddiol

Arian

Ar wahan i’r graddau, gall arian chwarae ar dy feddwl. Os wyt ti’n casglu eich canlyniadau TGAU a mynd i coleg, mae’n bosib eich bod chi’n gymwys i dderbyn Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA). Mae’r lwfans ar gael i ddisgyblion 16-18 oed sydd am parhau gyda’u addysg ar ol gadael ysgol. Mae’n bosib y gei di hyd at £30 yr wythnos (yn cael ei talu bob yn ail wythnos). Ewch iCyllid Myfyrwyr Cymru am mwy o wybodaeth.

Gormod o wybodaeth? Mae Meic wastad  un clic, neges testun (84001) neu galwad rhadffôn (080880 23456) i ffwrdd.